Bright Tour

0 (0 գնահատական )

Կոնտակտներ

Հասցե:
Հեռախոս 1: +37498887667
Աշխատանքային ժամեր:
Երկուշաբթի 09:00 - 18:00
Երեքշաբթի 09:00 - 18:00
Չորեքշաբթի 09:00 - 18:00
Հինգշաբթի 09:00 - 18:00
Ուրբաթ 09:00 - 18:00
Շաբաթ Փակ է
Կիրակի Փակ է

Կազմակերպության մասին

«Բրայթ տուր» ընկերությունը հիմնադրվել է 2022 թ․-ին։ Ընկերությունը գործում է որպես զբոսաշրջային օպերատոր և գործակալ, որի նպատակն է առաջարկել Հայաստանում զբոսաշրջային արտադրանքի ընդլայնված և բազմազան տեսակներ, որոնք ակտուալ են թե՛ սեզոնային և թե՛ արտասեզոնային ժամանակամիջոցներում։ Ընկերությունը ունի նաև արտագնա ուղղություններ։

 

Մեր սկզբունքներն են

  • նպատակի կատարման ճշգրտությունը
  • ժամանակի համապատասխանությունը
  • ծրագրի կառավարելիությունը
  • սպասարկման էթիկան և որակը
  • հարմարավետությունը և գեղագիտությունը
  • զբոսաշրջիկների ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական առանձնահատկությունների և հնարավորությունների գնահատման մոտեցումը
  • կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը
Մենք գործում ենք
շրջակա միջավայրի վրա բացասական ներգործությունները չեզոքացնելու, բնական ռեսուրսները խնայողաբար օգտագործելու և շրջակա միջավայրը բարելավելու ուղղությամբ աշխատանքներ իրականացնելու սկզբունքով։
 
Մենք աշխատում ենք
բնական, պատմական, հնագիտական, մշակութային հուշարձանների, արժեքների և ժառանգության պաշտպանության կանոններով։
 
Մեր գործունեությունը միտված է
ազգային մշակութային ներուժի՝ արվեստների և արհեստների խթանմանը, հանրահռչակմանը և զարգացմանը։
 
Մենք առաջնորդովում ենք
համամարդկային արժեքների՝ հանդուժողականության, խտրականության արգելքի, և մարդու համընդհանուր իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության հիմքով։