Հաշվապահական, ֆինանսական հաշվառում և խորհրդատվ․

0 (0 գնահատական )

ՍԵՅՖ ԻՆՎԵՍԹ Հաշվապահական և Խորհրդատվական Գրասենյակ

Հասցե:
Հեռախոս 1: +37498221162
Հեռախոս 2: +37499447855

1․  Մեր կազմակերպությունն առաջարկում է հետևյալ հաշվապահական ծառայությունները

 1. Հաշվապահական հաշվառում, ֆինանսական վերլուծություն
 2. Հաշվապահական և հարկային խորհրդատվություն,
 3. Հաշվապահական հաշվառման վերականգնում և ծրագրային ներդրում,
 4. Հարկերի, տուրքերի և այլ պարտադիր վճարների պլանավորում,
 5. Հարկային ստուգումների ընթացքում կազմակերպության շահերի պաշտպանություն,
 6. Հարկային և այլ պարտադիր վճարների պլանավորում և մոնիթորինգ,
 7. Լավագույն լուծումների առաջարկում:
                                                                              

2․  Մեր կազմակերպությունն առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները ֆինանսական ոլորտում.

 1. Ֆինանսական վերլուծություններ և Ֆինանսական հաշվառում,
 2. նախորդ տարիների եկամուտների և ծախսերի վերլուծություններ,
 3. շահութաբերության մակարդակի փոփոխություն առաջարկվող լուծումների արդյունքում,
 4. ֆինանսական վիճակի ներկայացում,
 5. նախորդ տարիների ազդեցությունը ապագա գործունեության վրա,
 6. վիճակակագրական տվյալների և դրանց դինամիկայի վերլուծության ներկայացում,
 7. ծախսերի կրճատման ճկուն մեխանիզմների ներկայացում,
 8. Ֆինանսական հաշվետությունների ներկայացում համաձայն ՖՀՄՍ և ՀՀՄՍ ստանդարտների,
 9. ֆինանսական հաշվառման ավտոմատացում,
 10. ֆինանսական աշխատանքների պարզեցում:
                                                                              
 • Խնայեք Ձեր ժամանակը, քանի որ հարկային մարմինների հետ փաստաթղթաշրջանառությունը կատարում ենք մենք:
 • Մշտապես օգտվում եք խորհրդատվական ծառայություններից:
 • Ունենում եք որակավորված և գիտակ մասնագետների մի ամբողջ թիմ, ովքեր պատասխանատու են իրենց կատարած աշխատանքի համար:
Ծառայության արժեքը սկսած: 10000 Դրամ
Կատեգորիա: Հաշվապահություն
Կարծիքներ
Թողնել կարծիք
Այս ծառայությունը դեռ գնահատված չէ: